Varning, detta bör du tänka på innan du privatleasar

17 september, 2016
Publicerad av: Filip Samuelsson

Privatleasing har blivit ett populärt sätt att skaffa ny bil. Men Konsumentverket är kritiskt mot många vanliga villkor i leasingavtalen, bland annat att de inte kan sägas upp ensidigt av kunden.

Att leasa en ny bil i två eller tre år, i stället för att köpa och äga den, är en form av bilinnehav som slagit igenom. Antalet nyingångna avtal fördubblades nästan under årets sju första månader, jämfört med ifjol. I juli valde nästan var tredje privatperson denna form av leasing, enligt statistik från Motorbranschens riksförbund (MRF).

Men Konsumentverket har granskat sex leasingavtal från generalagenter för olika bilmärken, och är kritiskt på många punkter.

– Det finns vissa villkor som är extremt viktiga för konsumenten att förstå, och förstå konsekvenserna av, säger Martin Ekelöf, jurist på Konsumentverket.

– Till exempel har du generellt inte rätt att ensidigt säga upp leasingavtalet i förtid. Skulle leasinggivaren godkänna en uppsägning kan det tillkomma stora kostnader.

Konsumenten leasar ofta från ett finansbolag, som i sin tur har ett avtal med en bilhandlare.

– Men den som vill göra en reklamation kan hänvisas till bilhandlaren, som man ju inte har något avtal med. Det blir svårt för konsumenten att överblicka sina rättigheter, säger Martin Ekelöf.

Det är ett av flera exempel på villkor som Konsumentverket anser är orimliga. Leasingavtalen täcks inte direkt av någon konsumentlagstiftning, men verket har möjlighet att gå till domstol om enskilda paragrafer.

MRF, som organiserar bilhandlare, håller till stor del med Konsumentverket.

– Det finns en hel del att göra när det gäller leasingavtalen, säger David Norrbohm, jurist på MRF.

Förbundet jobbar nu med en folder om vad som ska anses vara normalt slitage, vilket kan bli en knäckfråga när bilen återlämnas.

Norrbohm tror att oklarheterna till stor del hänger ihop med att privatleasingen tagit över avtalsskrivningar från leasing mellan företag.

Även Finansbolagens förening tycker att avtalen behöver bli bättre, och framhåller att man samarbetar med MRF om detta.

– Vi har väntat på den här rapporten. Allt är redan på bordet och diskuteras för att förtydliga saker och ting, säger Tommy Wretenlind, som arbetar med frågan för Finansbolagen.

Kommentera