Snart är varannan ny privatbil leasad

27 december, 2016
Publicerad av: Filip Samuelsson

Konkurrensen om landets bilägare är hård och för verkstadskedjorna har serviceavtal och privatleasing blivit ett populärt sätt att locka till sig kunder. Snart kan varannan ny privatbil vara leasad, spår bilbranschen.

Privatleasingen omfattar nu 27 procent av de nya bilar som ”köps” av privatpersoner. Privatleasingen, som av bilbranschen förutspås fortsätta växa till att snart omfatta varannan privatbil, är ett slags långtidshyra på vanligtvis tre år. I kontraktet ingår ofta service, försäkring med mera.

Den som leasar bilen vet redan från början vad det kommer att kosta varje månad. Det är viktigt för bilåterförsäljarna. Även om den största delen av omsättningen kommer från bilhandeln så härrör cirka 75–80 procent av återförsäljarnas vinster från eftermarknaden.

I rapporten konstateras att kunderna är mer pålästa och framför allt har blivit bättre på att använda sig av modern teknik för att hitta tjänsteutbud och göra prisjämförelser.

Begreppet TCO, Total cost of ownership; alltså den totala ägarkostnaden har etablerats också på privatmarknaden. Det gör det lätt för nya aktörer att etablera sig på marknaden med privatleasing.

Konkurrensen fungerar väl, hävdas i rapporten:

”Konkurrensen är mångdimensionell och sker inte bara mellan olika bilmärken, utan också mellan auktoriserade och icke-auktoriserade aktörer samt mellan bilverkstäder som är organiserade i kedjor och sådana som inte är det.”

Bilägarna erbjuds också i allt högre grad tilläggstjänster som telematiktjänster, vägassistans och körjournalsdokumentation samt rabatter på finansiering, försäkringar och bränsle med mera.

Glädjande är att bilarna blivit bättre under de senaste tio åren. Livslängden uppgår nu till omkring 20 år.

De fristående bilverkstäderna har det kämpigt: ”… till skillnad från auktoriserade bilåterförsäljare finns ingen naturlig, självklar efterfrågan utan de fristående aktörerna måste övertyga bilinnehavarna om att de har något bättre att erbjuda.”

Kommentera