Nuläget på bilmarknaden

16 oktober, 2017
Publicerad av: Filip Samuelsson

Varje månad kommenterar Johan Holmqvist, bilhandelsansvarig på MRF, utvecklingen på bilmarknaden. Vi har valt att belysa privatleasing-delen. 

Privatleasingen minskar i september, men fortsätter på en hög nivå

I september i år ser vi en minskning med cirka 600 privatleasade bilar jämfört med september 2016 och hitintills i år finns en minskning med cirka 200 bilar.

Under september var andelen privatleasade personbilar av de privatregistrerade 28 % vilket är tre procentenheter lägre än september i fjol. Ackumulerat för årets första nio månader var andelen privatleasade bilar 27 %, vilket den också var för samma period 2016.

Samtidigt ligger privatleasingandelen i september fortfarande på samma nivå som för årets första halvår. Sammantaget innebär detta att den populära produkten privatleasing fortsätter på en hög nivå, även om trendbrottet, som jag skriver om här under, har ökat något.

Källa: https://www.mrf.se/nulaget-pa-bilmarknaden-9/

Kommentera