Hur funkar billeasing för företag?

På denna sida har vi samlat att du behöver veta om billeasing för företag. Ta ett par minuter och läs igenom rubrikerna så kommer du ha mycket lättare när du ska söka leasingbil. Har du frågor eller inte hittar det du söker är du alltid välkommen att skriva till hej@biloffert.se eller kontakta vår kundservice.

Att leasa bil på företaget är en mycket förmånlig finansieringsform. Företaget har möjlighet att bland annat dra av halva momsen som en avdragsgill kostnad samtidigt som man slipper att binda upp eget kapital. Om du har möjlighet att ta ut en tjänstebil som förmånsbil från ditt företag så slipper du oroa dig för oförutsedda utgifter, värdeminskning och billån. Här sammanfattar vi några termer som kan vara bra att känna till oavsett som du är egen företagare eller om du har möjlighet till tjänstebil via företaget.

På Blipp.se kan du enkelt ansöka om företagsleasing för ditt företag eller lägga om din nuvarande.

Operationell leasing

Operationell leasing liknar traditionell uthyrning där bolaget som hyr ut bilen bär ansvaret även efter att bilen varit uthyrd. De flesta privatleasing erbjudanden som finns på marknaden idag har detta upplägg och det blir allt vanligare för företag också. Vid operationell leasing behöver du inte tänka på restvärdet (andrahandsvärdet) mer än att följa de riktlinjer för normalt slitage och de miltal som du tänkt köra under leasingperioden. Eftersom att leasinggivaren bär hela restvärderisken så sätts tydliga riktlinjer upp för hur många mil bilen skall rulla + hur bilens skick skall vara efter avslutad leasingperiod. Skicket på bilen tar hänsyn till hur många mil som skall köras. Kör man mer mil än vad man skrivit in i kontraktet eller om bilen är i sämre skick än avtalet så får leasingtagaren stå för denna kostnad. Kostnaden varierar olika för olika märken och finansbolag.

En stor fördel vid Operationell leasing är att kostnaden tas upp som en hyra och direktkostnad för bolaget vilket gör att företaget får bättre soliditet då det egna kapitalet inte används.

Finansiell leasing

Finansiell leasing är fortfarande den absolut vanligaste och populäraste modellen av leasing. Till skillnad från Operationell leasing så liknar Finansiell leasing mer ett lån där bilen står som säkerhet och där leasingtagaren står som ansvarig för bilens restvärde efter leasingperioden. Efter avtalet slut så får leasingtagaren bestämma att antingen köpa loss bilen för restvärdet eller fråga finansbolaget (Leasinggivaren) efter ett inbytespris. Har man då gjort sin läxa och inte valt en för låg månadskostnad vilket resulterar i för högt restvärde så kommer man få pengar över till nästkommande leasingbil. Vår rekommendation är att tillsammans med återförsäljaren bestämma rätt restvärde baserat på hur mycket du har tänkt att köra. Det är lätt att lura sig till en låg leasingavgift per månad men det slår ofta tillbaka när leasingperioden är slut. Lägg upp ett leasingavtal där du får ett övervärde i bilen.

Finansiell leasing tas in i bolags balansräkning och påverkar företagets ekonomi.

Termer om billeasing A till Ö

(Alfabetisk ordning)

1:a förhöjd avgift

Ibland så betalar man en första förhöjd avgift när man tecknar ett nytt leasingavtal. Hos vissa finansbolag så kan man välja att periodisera den avgiften över en längre period. Det är inget krav att betala en första förhöjd avgift. Momsen på avgiften är avdragsgill till 50% vilket är en stor fördel.

Avdragsförbud

Du har endast rätt att dra av halva momsen när du leasar din bil och inte vid köp. Det är endast bilhandlare, uthyrningsverksamheter, persontransportföretag och körskolor som får dra av moms. Avdrag gäller för både leasingavgiften som betalas per månad och första förhöjda avgiften.

Bonus-Malus billeasing

Den 1 juli 2018 införs en ny vägskatt vid namn bonus-malus. Det innebär att bilar som är miljövänliga gynnas och bilar som har sämre klimatpåverkan blir dyrare att äga de första 5 åren. En leasingbil som har låga utsläpp får bonus upp till 60 000:- vid inköpet, Det påverkar leasingkostnaden väldigt positivt. Väljer du att köpa en bil med höga utsläpp så får högre skatt med upp till flera tusenlappar per år. Kom ihåg att systemet träder i kraft 1/7 2018 vilket betyder att bilar som redan är i trafik inte påverkas av ändringen.

Drivmedelsförmån

Om ditt företag även betalar för drivmedlet så blir ditt förmånsvärde högre, det kallas för drivmedelsförmån. Förmånen värderas enligt skatteregler * 1,2 marknadsvärdet inkl moms. Låter det krångligt? För att förenkla så blir kostnaden per mil lägre än om man kör egen bil.

Förmånsbeskattning

Om du använder din leasingbil för privat bruk så har du en förmån från företaget. Förmånen du får från företaget är skatteskyldig och kallas för förmånsbeskattning.

Förmånsvärde

Om du använder företagets leasingbil privat så räknas det som en förmån och ska förmånsbeskattas. Förmånsvärdet räknas ut baserat på bilens pris och vilken utrustning bilen har. Efter 1/7 kommer tjänstebilsförare även få betala för vägskatten i förmånsvärdet bland annat.

Leasingbil

Leasingbil är en bil som leasas av ett företag men används även för privat bruk. Leasingbilen är en förmån för den anställde som i sin tur betalas inkomstskatt för att använda den.

Leasingtagare och leasinggivare

Det företag som leasar bilen från finansbolaget kallas för leasingtagare. Finansbolaget som leasar ut bilen kallas för leasinggivare. Leasingtagaren äger alltså inte bilen utan betalar för nyttjanderätten.

Leasingavgift

Leasingavgiften kan också kallas för leasinghyra, det är den avgift som företaget betalar varje månad för leasingbilen till leasinggivaren. Momsen på leasingavgiften är avdragsgill till 50%.

Leasingavtal

När leasinggivaren och leasingtagaren sluter ett avtal om leasingbilen så kallas det för leasingavtal. I avtalet så finns detaljer om leasingen så som restvärde, avtalstid, leasingform samt andra förutsättningar för leasingen.

Leasingtid / leasingperiod

Leasingperiod är den period som leasingavtalet gäller. Normalt och vanligast är avtals som sträcker sig på 36 månader men det finns också kortare avtal och längre. 36 månader brukar passa bra då ofta garantitider har samma tid samt att man kan räkna ut ett bra värdet på bilen efter den tiden.

Leasingspärr

Finansbolaget (Leasinggivaren) äger leasingbilen men företaget (Leasingtagaren) betalar för nyttjanderätten. För att inte bilen skall kunna säljas eller hyras ut utan samtycke från Leasinggivaren så markeras bilen med en såkallas Leasingspärr i bilregistret under perioden.

Långtidshyra

Vissa kallas leasing för långtidhyra. När vi pratar om långtidshyra så innebär de att man hyr en bil under en längre period men med kortare bindningstid än vad en leasing är. Långtidshyra används ibland till en person som är provanställd eller väntar på sin leverans av ordinarie leasingbil.

Marknadsvärde

Efter en leasingperiod så kan man få möjligheten att köpa ut bilen från finansbolaget (Leasinggivaren). Priset baseras av skattebestämmelser på bilens såkallade marknadsvärde. Vi rekommenderar att man har ett värderingsintyg på fordonet för säkerhetsskull vid eventuell förfrågning från Skatteverket. 

Miljöbil

En miljöbil är en personbil, husbil, lätt buss eller lastbil som drivs med miljöbränsle, biogas, etanol el eller andra förnybara drivmedel. Gränsen för vilka fordon som klassas som miljöbilar bestäms utifrån bilens koldioxidutsläpp i förhållande till bilens tjänstevikt. För dig som väljer att leasa en miljöbil ger nuvarande skatteregler ett reducerat förmånsvärde. Den 1 juli är startdatum för den nya fordonsskatten Bonus-malus som gäller för nyinköp av bilar.

Momsavdrag för driftskostnader

Om leasingbilen används i företagets momspliktiga verksamhet är momsen på driftkostnader avdragsgill. Ett exempel på detta är om ett städbolag har en servicebil som behöver service eller annat underhåll.

Momssmittad bil

Har du hört begreppet förut? En bil är momssmittad när den ägts tidigare av en privatperson och där momsen redan är betald. Eftersom att momsen är betald så är därför heller inte momsen avdragsgill. Detta kallas för momsmittad. Kan vara värt att dubbelkolla detta en extra gång om du väljer att leasa en begagnad bil.

Nedsatt förmånsvärde

Du kan få nedsatt förmånsvärde av 2 anledningar:

1: Om du åker mer än 3000 mil om året i tjänsten reduceras förmånsvärdet ner till 75% av ursprungsvärdet.

2: Om du kan visa att bilen används privat högst 10 ggr/år och körsträckan är max. 100 mil utgår inget förmånsvärde alls.

Restvärde

Restvärde är det värde som bilen står i efter avtalstiden hos finansbolaget. Man kan också likna det med att det är skulden som är kvar hos finansbolaget. Exempel: Bilens nypris 134900:- Restvärdet efter 36 månaders leasing är 52% dvs 70148:- är restvärdet. Väljer du operationell leasing så har du garanterat restvärde från finansbolaget.

Skattebefrielse

Tidigare har man fått fem år skattebefrielse om man har en bil som har lågt utsläpp. Från 1 Juli så ersätts befrielsen från fordonskatt med Bonus för nyinköp  av personbil, husbil, lätt buss eller lastbil med mycket låga utsläpp. Högsta bonus är 60 000 kronor för en ny bil med nollutsläpp. Bilar som redan är i trafik påverkas inte av den Bonus-malus-systemet.

Supermiljöbil

Bilar som uppfyller EU:s avgaskrav 5 eller 6 och inte släpper ut mer än 50 gram koldioxig per kilometer räknas som supermiljöbil. De flesta supermiljöbilarna är elbilar eller laddhybrider. På transportstyrelsens hemsida kan man se vilka bilar som är supermiljöbilar. Fördelen genom att leasa en supermiljöbil är förutom minskad miljöpåverkan reducerat förmånsvärde.

Undantag från förmånsbeskattning

Om du använder företagets bil för privat bruk endast vid högst 10 tillfällen per år och med en sammanlagd körsträcka på högst 100 mil så uppstår ingen bilförmån. Detta kallas för Undantag från förmånsbeskattning och är inte speciellt vanligt bland billeasing.

Tjänstebil

Uttrycket tjänstebil har från början används endast när ett företag använder sina bilar uteslutande för tjänstkörning tex. posten, polis och ambulanser. Begreppet används i folkmun när en anställd har en leasingbil eller förmånsbil.  De flesta i bilbranschen använder begreppet tjänstebil för förmånsbilar och billeasing i allmänhet.

Trängselskatt

Trängselskatt betalar man vid betalstationer i storstäderna Stockholm och Göteborg samt vid vissa broar i Sverige. Den 1 Januari 2018 gjordes en ändring som betyder att trängselskatten ska förmånsbeskattas av föraren. Det innebär att föraren får betala trängselskatt för den privata körningen ur egen plånbok. Beloppet som beskattas är det faktiska belopp som arbetsgivaren betalar till Transportstyrelsen.

Supermiljöbilspremie

Den 1 Juli så träder Bonus-Malus-systemet i kraft. För supermiljöbilar så innebär det lägre inköpspris för leasinggivaren och lägre månadskostnad för leasingtagaren. Högsta bonus är 60 000 kronor för bil med nollutsläpp, vilket är högre än den nuvarande supermiljöbilspremien på 40 000 kronor.

Undantag för lyxbilar

Bilar som kostar mer än 7,5 prisbasbelopp räknas för skatteverket som lyxbil i Sverige. Väljer du att leasa en lyxbil så läggs 20% av det överskjutande beloppet till på förmånsvärdet.

Utköp av leasingbil

När leasingperioden är slut så finns i många fall möjligheten till att köpa ut bilen som du leasat. Skattemässigt så räknas det som ett vanligt bilköp med 0% avdragsgill moms som vid andra bilköp.

Så räknar du ut förmånsvärdet på din leasingbil

Förmånsvärdet räknas ut genom en formel som du lätt kan hitta på skatteverkets hemsida. Där kan du enkelt se hur du räknar ut förmånsvärdet på din leasingbil.

Det finns också en guide på hur du ska räkna på din bilmodell, utrustning samt eventuell reducering. Du behöver alltså bilens alla bruttopriser, alltså alla priser innan rabatt. Vi och skatteverket rekommenderar att du är noggrann och har som rutin att skriva körjournal eftersom att det är ett bevis på vilka mil du kört privat respektive i tjänsten.

Månadskostnaden påverkar restvärdet

Väljer du finansiell leasing så kommer du tillsammans med återförsäljaren sätta ett restvärde på bilen. Restvärdet är en viktig del och det är du som leasingtagare som är ansvarig för detta belopp. Restvärdets belopp är det som ska lösas när leasingperioden är slut. Ett lågt restvärde gör att du får pengar över till nästa leasingbil medan ett för högt belopp gör att du får betala pengar för att lösa bilen. Vår rekommendation är att tillsammans med återförsäljaren bestämma rätt restvärde baserat på hur mycket du har tänkt att köra. Det är lätt att lura sig till en låg leasingavgift per månad men det slår ofta tillbaka när leasingperioden är slut. Lägg upp ett leasingavtal där du får ett övervärde i bilen.

Känner du dig osäker på restvärdets biten så rekommenderar vi dig att välja operationell leasing som upplägg för din leasing där du låter leasinggivaren garantera restvärdet baserat på hur många bil som du kommer att köra.

Billeasing är lätt att budgetera

  • Momsen på leasingavgiften är avdragsgill med 50%
  • Din månadsbudget för bilkontot är jämnt och sprids ut över leasingperioden.
  • Eftersom att du betalar leasingbilen per månad får du högre likviditet vilket gör det enklare att planera.
  • Vid billeasing så är det endast resultaträkningen som påverkas. Leasingbilar tas inte upp som en tillgång i balansräkningen.

Billeasing låser inget kreditutrymme

  • Säkerheten för leasingen är bilen och kräver oftast ingen extra kontantinsats.
  • Bolaget behöver inte låna pengar för att köpa en bil.
  • Behåll bolaget rörelsekapital eftersom att inget kapital behöver bindas i bilen.
Ring vår support kostnadsfritt
010 209 01 99